Računovodstvo in svetovanje

Nudimo celotno računovodsko podporo za mala podjetje, male in velike sp, kmete, zavode.

Po žeji stranke tudi programsko – Pantheon, Atena

Dolgoročna partnerstva gradimo na zaupanju in vzajemnem sodelovanju, vsaki stranki se posvetimo individualno

Poskrbimo za:

 • knjiženje prejetih in izdanih računov;
 • knjiženje bančnih izpiskov;
 • obračun plač;
 • obračun socialnih prispevkov zavezanca;
  obračun DDV;
 • vodenje davčnih evidenc;
 • knjiženje potnih nalogov;
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti;
 • izpis odprtih postavk po dogovoru;

 

 • izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izida;
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev;
  izdelava zaključnega računa;
 • obračun dohodnine zaposlenih;
 • računovodstvo lahko vodimo tudi po stroškovnih mestih in/ali oddelkih;
 • obračun obresti;
 • obračun najemnih, podjemnih pogodb, honorarjev …;
 • izdelava poročil za Banko Slovenije;
 • po dogovoru pripravimo predloge za kompenzacije, cesije …
0
YEARS OF EXPERIENCE
0
PROFESSIONAL ADVISORS
0
REGISTERED CASES
0
HAPPY CLIENTS
sl_SISlovenian